Hoogsensitiviteit en Cranio: de ideale combinatie

HSP en Cranio Sacraal therapie: de ideale combinatie

In de jaren negentig introduceerde de Amerikaanse psychotherapeute Elaine Aron het begrip HSP, oftewel Highly Sensitive Person (Hoog Sensitieve Persoon). Ze schreef verschillende boeken over het onderwerp hoogsensitiviteit, die vervolgens als warme broodjes over de toonbank gingen. Al spoedig kreeg ze navolging van verschillende andere schrijvers zoals Susan Marletta-Hart en de Nederlandse Marian van den Beuken. 

Allemaal boeken die grote betekenis kregen voor de mensen die het aanging. Omdat er nog massa’s meer mensen zoals zij op deze aardbol bleken rond te lopen! Eigenschappen die ze vaak als ongemakkelijk en uitzonderlijk beschouwden, bleken ineens heel normaal te zijn en duidden alleen maar op een extra gevoelig zenuwstelsel. Net zo gewoon als iemand’s kleur van zijn/ haar ogen. Wat een inzicht! In één van haar boeken beveelt Elaine Aron Cranio Sacraal aan als een bij uitstek geschikte behandelingsvorm voor HSP’s.

De ideale combinatie

Wat maakt Cranio Sacraal therapie zo geschikt? Ten eerste is dat de zachte, vriendelijke en respectvolle manier van aanraken. Dat bevordert het gevoel van veiligheid en ‘er helemaal mogen zijn’ voor degene die op de tafel ligt, de therapeut forceert niets. Ten tweede gebeurt het in stilte. Dat voorkomt overprikkeling. Omdat HSP’s sneller dan anderen overprikkeld raken door de hoeveelheid signalen van de omgeving. Een gevaar dat regelmatig op de loer ligt in onze jachtige en lawaaïige maatschappij. Regelmatig jezelf terugtrekken is een goede preventie en zelfs een basisbehoefte van de hooggevoelige.

Hoogsensitiviteit

Sylvia Bökkerink muurbloempje 4 70x70Helaas staat hoogsensitiviteit in onze cultuur niet bepaald hoog aangeschreven: alles draait vooral om snelheid en competitie. Zoveel mogelijk productie in zo min mogelijke tijd. Het vermogen om een hoog energieniveau in te zetten wordt hoger aangeslagen dan het vermogen om subtiele signalen op te vangen. Geen wonder dat HSP’s soms aan zichzelf twijfelen. Maar daarbij wordt voorbij gegaan aan de mooie kanten van hun persoonlijkheid: empathie, creativiteit, diepgang, luistervaardigheid, oprechtheid, hulpvaardigheid en nog veel meer. Elke samenleving heeft HSP’s net zo hard nodig heeft als niet-HSP’s.

Volgens Aron is vijftien tot twintig procent van de wereldbevolking hoogsensitief. Deskundigen noemen de persoonlijkheid erfelijk. Hoogsensitiviteit komt tot uiting in allerlei eigenschappen, met oa. als kenmerken: moeite hebben met harde geluiden of groepen mensen, niet te veel dingen tegelijkertijd kunnen doen en snel opgejaagd voelen, een rijke binnenwereld hebben en bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in spiritualiteit.

Persoonlijkheid

Als een soort natuurlijke bescherming is de meerderheid van de HSP’s introvert. Toch bestaan er ook extraverte HSP’s, ongeveer dertig procent. Hooggevoelige mensen hebben doorgaans meer last van omgevingsfactoren als gsm-straling en luchtvervuiling. Veel hebben een allergische constitutie en kunnen soms heftig reageren op kunstmatige stoffen die tegenwoordig aan veel voedingsmiddelen zijn toegevoegd. Als je er goed over nadenkt zit het allemaal logisch in elkaar. Bij een drukke omgeving of ingrijpende gebeurtenis ontvangt het zenuwstelsel een X-hoeveelheid signalen. In precies dezelfde situatie krijgt de HSP wel tien keer zoveel subtiele informatie binnen. Hoewel dat meestal geen bewust proces is, moet het allemaal wel verwerkt worden. Dat is dus een veel grotere klus dan voor de niet-HSP. Daarbij valt de informatie ook nog eens veel dieper. HSP’s krijgen nogal eens te horen dat ze niet zo snel zijn. Maar als er meer te verwerken is dan kost dat natuurlijk ook meer tijd.

Hoogsensitiviteit en Cranio SacraalDe kans is heel groot dat een Cranio Sacraal behandelaar zelf ook bij de groep hoogsensitieven behoort. Omdat HSP’s ruim vertegenwoordigd zijn in de beroepsgroep van alternatieve geneeswijzen. Dat geldt zeker voor Cranio Sacraal therapeuten, omdat het daarbij vooral gaat om ‘voelen’, ‘aanvoelen’ en ‘invoelen’. En dat is hèt talent van de hooggevoelige. Signalen die de meeste mensen zouden ontgaan komen bij de HSP binnen. De aangeboren antennes zijn dan wel zeer handig gereedschap!

Cranio Sacraal therapie brengt het zenuwstelsel van de overprikkelde HSP eerst tot rust, om daarna de last van hoogsensitiviteit om te zetten in grote kracht, dichter bij jezelf en levend van binnen naar buiten.